Là Gì

Top 12 Công Tác Tuyên Giáo Là Gì

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề công tác tuyên giáo là gì hay nhất do chính tay đội ngũ taichinhkinhdoanh.info biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như: Bài thu hoạch công tác tuyên giáo ở cơ sở, Công tác tuyên giáo, Chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo ở cơ sở, Công tác tuyên giáo cơ sở, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Những khó khăn trong công tác tuyên giáo hiện nay.

công tác tuyên giáo là gì

Hình ảnh cho từ khóa: công tác tuyên giáo là gì

Các bài viết hay phổ biến nhất về công tác tuyên giáo là gì

công tác tuyên giáo là gì

1. Ban tuyên giáo là gì? Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo

 • Tác giả: hoatieu.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (33422 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ban tuyên giáo là gì? Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Công tác tuyên giáo là công tác tư tưởng của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, khoa …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công tác tuyên giáo là công tác tư tưởng của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, khoa giáo. Ban tuyên giáo là cơ quan tham mưu và nghiệp vụ giúp cho cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo nói trên. Công tác tuyên giáo không đơn thuần chỉ có công tác tư tưởng; đồng thờ…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác …

 • Tác giả: dukcqtw.dcs.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (1909 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác … Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trước hết bằng Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết và những định hướng chính sách lớn. Do vậy, việc xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng c&…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

3. Bàn về công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay

 • Tác giả: www.hcmcpv.org.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (29383 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bàn về công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay Cần lưu ý là, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người, hoạt động tuyên giáo … Nhưng sự thật, thì việc gì cũng uể oải, lúi xùi”(2).

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu có trình độ, năng lực, tận tâm và tận hiến với công tác tuyên giáo, thì ở đó công tác tuyên giáo được triển khai và thực hiện tốt, có hiệu quả; và ngược lại, một khi người làm công tác tuyên giáo không có cách thức triển khai hiệu quả, xuề xòa, “dĩ hòa vi quý…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình …

 • Tác giả: nhuxuan.thanhhoa.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (4722 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình … Công tác Tuyên giáo là hoạt động đa dạng, có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:         Bốn là: Tham mưu cho cấp ủy các cấp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cùng cấp đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị; xây dựng cơ chế hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, thị trấn nhằm phát huy vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo ở cơ sở.

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo …

 • Tác giả: dukdn.nghean.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (25391 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo … Bàn về vai trò của công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác … là một mặt trận tư tưởng chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ ba, cán bộ tuyên giáo phải là người say mê, tâm huyết và luôn trao dồi kiến thức, kỹ năng nói, viết để nâng cao năng lực công tác. Công tác tuyên giáo hiện nay có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, phức tạp. Trong điều kiện đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cần có lòng say mê, tận tụy và tâ…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

6. Công tác tuyên giáo cần tiếp tục ‘đi trước – mở đường’

 • Tác giả: tuoitre.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (31389 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công tác tuyên giáo cần tiếp tục ‘đi trước – mở đường’ “Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng đã khẳng định như vậy khi kết luận hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: thành tựu và tầm nhìn” (do Hội đồng lý luận trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương và Học viện …

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

7. Ban Tuyên giáo Trung ương | Các Ban Đảng Trung ương

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (9658 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ban Tuyên giáo Trung ương | Các Ban Đảng Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung … Nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo hệ thống truyền thông, báo chí, xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

8. Nghề Tuyên Giáo. – Liên Đoàn Lao Động Quận 11

 • Tác giả: ldldq11.org.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (28032 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghề Tuyên Giáo. – Liên Đoàn Lao Động Quận 11 ĐCSVN) – Công tác Tuyên giáo là một nghề tổng hợp, phong phú, đa lĩnh vực. … gì mới mẻ, những thông tin cần thiết hữu ích phục vụ cho hoạt động công tác …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐCSVN) – Công tác Tuyên giáo là một nghề tổng hợp, phong phú, đa lĩnh vực. Làm công tác Tuyên giáo là làm công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt diễn biến tâm trạng, tâm lý, dư luận xã hội, công tác nghiên cứu lý luận, công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền cổ…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

9. Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác …

 • Tác giả: laodong.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (2943 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác … Đó là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số … các nhiệm vụ công tác tuyên giáo khác có những đổi mới gì?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất nặng nề, cả trước, trong và nhất là sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công. Tuyên giáo phải cùng cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt, phải khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại …

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

10. Công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay – yêu cầu và …

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (39393 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay – yêu cầu và … Công tác tư tưởng là một trong 3 bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng … Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  Tác giả:
  Ban Tuyên giáo huyện ủy

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

11. Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

 • Tác giả: tuyenquangtv.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (15237 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo còn khó khăn hơn nữa bởi thông tin nhiều chiều, đa dạng.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  Để vượt qua được khó khăn đó, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, công tác tuyên giáo ngày nay phải đổi mới, phải theo kịp với khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ hiện đại nhưng quan trọng nhất vẫn là con người. Ngành tuyên giáo cần một đội ngũ làm công tác tuyên giáo đủ năng lực, chuyên nghi…

 • Trích nguồn:

công tác tuyên giáo là gì

12. Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Tạo sự thống nhất trong Đảng và …

 • Tác giả: vov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (36506 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Tạo sự thống nhất trong Đảng và … Vậy, theo ông đâu là những nét nổi bật của công tác tuyên giáo … tâm mà ngành Tuyên giáo sẽ tập trung trong năm mới 2022 là gì, thưa ông?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Và nhiệm vụ cũng rất trọng tâm mà ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt hơn, đó là đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo trong tình hình mới, với nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, đổi mới về phương pháp tuyên truyền.

 • Trích nguồn:

Các video hướng dẫn về công tác tuyên giáo là gì

Check Also
Close
Back to top button