Review

Top 8 สาร พิษ จาก เชื้อรา

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สาร พิษ จาก เชื้อรา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม taichinhkinhdoanh.info พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

สาร พิษ จาก เชื้อรา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สาร พิษ จาก เชื้อรา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สาร พิษ จาก เชื้อรา

1. สารพิษจากเชื้อรา Mycotoxins ที่ปนเปื้อนในอาหาร

 • ผู้เขียนบทความ: www.unisys-th.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3371 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สารพิษจากเชื้อรา Mycotoxins ที่ปนเปื้อนในอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์จากธัญพืชทางการเกษตร มักจะพบสารพิษ Aflatoxin (อะฟลาทอกซิน) ส่วนมากสร้างมาจากเชื้อราพวก Aspergillus flavus (แอสเปอร์ จิลัสฟลาวัส) และ Aspergillus …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สารพิษจากเชื้อรา mycotoxins ที่ปนเปื้อนอาหาร เท่าที่ค้นพบแล้วมีประมาณ100ชนิด  สร้างโดยเชื้อราประมาณ200สายพันธุ์  การปนเปื้อนของสารพิษจากรา มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการผลิตอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประมาณว่า  ทั่วโลกสูญเสียอาหารที่เนื่องจากการปนเปื้อนของพิษจากราถึง100ล้านตั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.unisys-th.com/16530842/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2-mycotoxins-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3″ width=”600″]

2. สารพิษจากเชื้อรา: ความท้าทายล่าสุดที่อาจขัดขวางความสำเร็จของ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.alltech.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10732 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สารพิษจากเชื้อรา: ความท้าทายล่าสุดที่อาจขัดขวางความสำเร็จของ … การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารพิษจากเชื้อราของการผลิตสัตว์น้ำในเอเชีย 2021. ในช่วงปี 2021 Alltech ได้ทําการสํารวจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในขณะที่เราเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการเสริมฤทธิ์กันของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิด การศึกษาแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า สารพิษจากเชื้อราที่มีระดับความเสี่ยงต่ำแต่อยู่รวมกันหลายชนิด ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อสัตว์น้ำทุกประเภทได้ วัตถุดิบ เช่น รําข้าวและแป้งสาลีมีสารพิษจากเชื้อรามากกว่าสี่ชนิดโ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.alltech.com/th-th/features-blog/sarphiscakechuuexra” width=”600″]

3. สารพิษจากเชื้อราในผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

 • ผู้เขียนบทความ: www.phtnet.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3845 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สารพิษจากเชื้อราในผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โดย … ดร.เนตรนภิส เขียวขำ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ผักและผลไม้ที่มีการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์จะสามารถสังเกตพบได้ก็ต่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เชื้อราส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตพบอยู่ทั่วไป โดยอาศัยอินทรียวัตถุในที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม เชื้อราหนึ่งชนิดสามารถสร้างสารพิษได้หลายชนิดและ/หรือเชื้อราต่างชนิดก็สามารถสารพิษชนิดเดียวกันได้ เชื้อราจะมีการสร้างสารพิษในระหว่างเจริญและสร้างเส้นใย โดยเหตุผลในการสร้างสารพิษยังไม่ปร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.phtnet.org/2011/08/96/” width=”600″]

4. Mycotoxins – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ผู้เขียนบทความ: personal.sut.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29196 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Mycotoxins – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โอคราทอกซิน (Ochratoxins) เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา Aspergillus ochraceus และชื้อราในกลุ่ม Penicillium ได้แก่ P. verrucosum และ P.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในประเทศไทย และทุกประเทศในแถบร้อนชื้น อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) เป็นสารพิษที่พบได้ง่าย โดยเฉพาะในอาหาร และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง กระเทียม พริกแห้ง กุ้งแห้ง สมุนไพร และอาหารที่ทำจากนม เป็นต้น  อะฟลาทอกซินเป็นสารเคมีที่สร้างขึ้นจากเชื้อรา แอสเพอร์จิลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) แ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://personal.sut.ac.th/montarop/2013%20WBSITE/School_of_Biotech/Blog/Entries/2013/9/14_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3.html” width=”600″]

5. การจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อรา | biomin.net

 • ผู้เขียนบทความ: www.biomin.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8444 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อรา | biomin.net ปกป้องสุขภาพสัตว์ของคุณด้วยสารเสริมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมด้วยบริการตรวจสารพิษในอาหารถึงสถานที่ รายงานผลการตรวจสำรวจการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ที่ไบโอมิน เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเพื่อจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราขั้นสูงมากว่า 30 ปี รวมถึงการตรวจจับสารพิษจากเชื้อรา และการยับยั้งสารพิษจากเชื้อรา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.biomin.net/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2/” width=”600″]

6. รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อรา | biomin.net

 • ผู้เขียนบทความ: www.biomin.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11339 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อรา | biomin.net การสำรวจไบโอมินสารพิษจากเชื้อรา BIOMIN … ผลการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราที่สำคัญหกชนิดในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รายงานการสำรวจสารพิษจากเชื้อราของไบโอมินนับว่าเป็นการทำข้อมูลที่ยาวนานและมีความครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับการเกิดสารพิษจากเชื้อรา ผลการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราที่สำคัญหกชนิดในสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อการผลิตสัตว์ปศ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.biomin.net/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2/” width=”600″]

7. สารพิษจากเชื้อรา สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริง!!! กับเชื้อราในสุกร ? by

 • ผู้เขียนบทความ: aspthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19422 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สารพิษจากเชื้อรา สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริง!!! กับเชื้อราในสุกร ? by สารพิษจากเชื้อรา หนึ่งในภัยเงียบที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน สารพิษจากเชื้อรา หรือ Mycotoxins …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สารพิษจากเชื้อรา หนึ่งในภัยเงียบที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน สารพิษจากเชื้อรา หรือ Mycotoxins เป็นสารพิษธรรมชาติที่สร้างจากเชื้อรา มักพบการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารของมนุษย์และสัตว์ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ ความชื้นและสภาพแวดล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://aspthailand.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5/?lang=th” width=”600″]

8. สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในอาเซียน – Amcovet

 • ผู้เขียนบทความ: www.amcovet.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15947 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในอาเซียน – Amcovet สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในอาเซียน. อาเซียนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลกด้านเศรษฐกิจหลังสหรัฐอเมริกาสหภาพ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานและช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์ทำงานได้เป็นปกติ เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.amcovet.com/news_post/mycotoxin-in-asian/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สาร พิษ จาก เชื้อรา

Back to top button