Review

Top 10 แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม taichinhkinhdoanh.info พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย

รูปภาพสำหรับคำหลัก: แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย

1. หมวดหมู่:แมลง – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10714 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หมวดหมู่:แมลง – วิกิพีเดีย แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ข้อป้อง มีรยางค์ การจัดจำแนกแมลงในอนุกรมวิธานอยู่ใน Class Insecta วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงเรียกว่า “กีฏวิทยา”(วิทยาศาสตร์แมลง).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

2. แมลงชนิดต่างๆ – SE-ED

 • ผู้เขียนบทความ: m.se-ed.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35893 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แมลงชนิดต่างๆ – SE-ED

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: © 2016 SE-EDUCATION PCL.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of m.se-ed.com

3. สัตว์ที่เรียกว่าแมลง

 • ผู้เขียนบทความ: www.saranukromthai.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38616 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัตว์ที่เรียกว่าแมลง ลักษณะหนวดที่ต่างๆ กันนี้ บางครั้งช่วยให้แยกประเภทของแมลงได้ง่ายขึ้น เช่น แยกมดออกจากปลวก โดยสังเกตจากรูปร่างของหนวดที่ต่างกันได้ โดยปกติแมลงจะใช้หนวดสำหรับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.saranukromthai.or.th

4. คลังตัวอย่างแมลง

 • ผู้เขียนบทความ: nhm.psu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23564 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คลังตัวอย่างแมลง คลังตัวอย่างแมลงเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มแมลง … เนื่องจากความรู้ด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของแมลงหางดีดในประเทศไทยยังไม่ได้รับการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แมลงหางดีดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ขาข้อ และเป็นสิ่งมีชีวิตรอยต่อระหว่างกลุ่มครัสเตเชีย และกลุ่มแมลง แมลงหางดีดอยู่ในชั้น Collembola รูปร่างมีขนาดเล็ก (0.2 – 8 มิลลิเมตร) มีความสำคัญในระบบนิเวศในฐานะผู้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ปัจจุบันมีแมลงหางดีดที่ถูกระบุชื่อในโล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of nhm.psu.ac.th

5. บัญชีรายชื่อแมลงในประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.dnp.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11486 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัญชีรายชื่อแมลงในประเทศไทย ซึ่งได้มาจากการรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ. รวบรวมได้ทั้งหมด 29 อันดับ (Order). 1. Order Acarina จำนวน 75 ชนิด. 2. Order …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รายชื่อแมลงทั้งหมดยังมีการรวบรวม
  และเพิ่มเต&#3…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dnp.go.th

6. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงป่าไม้ในประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.dnp.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2385 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงป่าไม้ในประเทศไทย แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชนิดและปริมาณมากที่สุดในโลก … การปรับอวัยวะส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนั้น วงจรชีวิต (Life Cycle) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในอดีตนั้น
  แมลงไม่ได้จัดเป็นสัตว์ป่าตามนัย&#364…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dnp.go.th

7. แมลงมีประโยชน์อย่างไร – สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ผู้เขียนบทความ: www.nupress.grad.nu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31956 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แมลงมีประโยชน์อย่างไร – สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร แมลงจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน (Class Insecta) … ได้แก่ มนุษย์ใช้แมลงเป็นอาหาร หรือเครื่องชูรสในอาหาร เช่น ในประเทศไทยในภาคกลางมีการใช้แมลงดานามา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แมลงส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มีเพียงส่วนน้อยที่มีเป็นอันตรายหรือมีโทษ การรู้จักแมลงที่เป็นประโยชน์และทราบถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อจะได้ช่วยกัน อนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เรามากที่สุด ดังนั้นจึงอาจแบ่งแมลงที่ เป็นประโยชน์ออกเป็นพวกใหญ่ ๆ ตามลักษณะของ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.nupress.grad.nu.ac.th

8. จังหวัดนครราชสีมา

 • ผู้เขียนบทความ: www3.rdi.ku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14707 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จังหวัดนครราชสีมา … ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ แมลงทับบ้านขาแดง (Sternocera ruficornis) … พระราชดำริให้นำปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับบ้านมาตกแต่งเป็นเครื่องประดับมากมายหลายชนิด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           การลดลงของแมลงทับชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากพืชอาหารไม่เพียงพอ จากการสำรวจพบว่า พืชอาหารทั้งของตัวเต็มวัยและตัวหนอนมีปริมาณมากเพียงพอต่อการดำรงชีวิต หรือไม่ได้เกิดจากชาวบ้านเพราะไม่มีการเก็บกินหรือขาย ตลอดจนพื้นที่แห่งนี้มีการป้องกันไฟป่าทุกปีอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www3.rdi.ku.ac.th

9. 3. แมลงที่พบในมะขามหวาน

 • ผู้เขียนบทความ: nkc.tint.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14327 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 3. แมลงที่พบในมะขามหวาน ชนิดของแมลงที่พบในมะขามหวานพันธุ์ต่าง ๆ* … ลักษณะทั่วไปของมะขามหวานพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อการค้าในประเทศไทย” การประชุมวิชาการไม้ผลแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ อ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �Т����ҹ� ���ѵ�ٷ�����ҧ�����������������ҧ������ѡ������ 2 ���ҧ��� ��ŧ���������� �Ըա�����ѡ�ҵ�ҧ � ����ɵá���ѹ㹻Ѩ�غѹ��� ����ö�Ǻ��������������ҧ�ջ���Է���Ҿ ������Ҩ�������ŧ������������ �����Ҩ����Ըա�ù�觴����͹�� ͺ����͹ ����ͺ���µ��ͺ�����ǿ����� ���ҧ�á��� �Ըա�÷�������ҹ������ö�������ŧ����ҡ ����ռŷ�������Ŵ����٭���¢ͧ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of nkc.tint.or.th

10. การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.rspg.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18836 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางด้านแมลงอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งชนิดและปริมาณ แมลงต่างๆ เหล่านี้มีความหลากหลายในรูปลักษณะ สีสัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ��á�˹���Դ��ŧ͹��ѡ��
  �ҡ�ѭ�Ҵѧ��������������Ƿ����������ǧ��� ��ŧ�����§������ա�èѺ��С�ä���ҡ��� ���ջ���ҳŴ����ŧ��ҡ�ҡ��Ҿ�Ǵ������������ҵԢͧ�ѹ ��кҧ��Դ�Ҩ�٭�ѹ������ �ѧ��鹨֧��ӡ���֡�����Ƿҧ���͹��ѡ����ŧ����ҹ���� ��ѡࡳ��㹡�á�˹���Դ��ŧ͹��ѡ���մѧ���
  1. ����ŧ㹡��������ա�èѺ���͡�ä���ҡ �������ǡ��ǧ��м���…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.rspg.org

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ แมลง ต่างๆ ใน ประเทศไทย

Back to top button