Game

Genshin Impact Lore: Tale of the Five Kasen

Toen Suikou de werken van de Vijf Kasen aan de Shogun presenteerde, werd hem gevraagd waarom een ​​​​pagina uit een van de gedichten van Aoi no Okina was gescheurd. De avond voor de onderwerping was Suikou dronken en herinnerde zich slechts vaag een mysterieuze figuur die Hem naderde. De figuur bleek Aoi no Okina te zijn, die werd gedwongen een pagina van haar eigen poëzie uit te scheuren. alleen dat de gescheurde pagina iets te maken had met Akahito, gemodelleerd naar Genshin-impactHet is Kaedehara Kazuha zelf.

Dit gedicht dat Aoi no Okina scheurde, was het gedicht dat ze opnam met Sumizoom. De vijfde persoon wilde deze pagina omdat het bewijs was dat Akahito erin geluisd was. Genshin-impactHet lid van het nationale team, Xingqiu, staat model voor Aoi no Okina, en de spelers vragen zich af of Xingqiu en Scaramouche oude bekenden waren. De mate waarin Aoi no Okina werd gedwongen tot het plegen van deze ondenkbare daad is onbekend, maar er wordt gesuggereerd dat de vijfde Kasen alle middelen gebruikte om Aoi no Okina te overtuigen om te gehoorzamen. Het verhaal eindigt daar, waarin de ontbrekende pagina nergens te zien is, de verblijfplaats van de vijfde Kasen onbekend is en Suikou zich schuldig voelt

Er zijn zoveel mysteries in de buurt Genshin-impact. De vraag of het verhaal van “The Five Kasen” echt is, is ook iets om over na te denken. De geschiedenis herhaalt zich als de plot van het evenement “Hues of Violet Garden” bestaat uit vijf andere zeer bekende personen die een mysterie onderzoeken . De huidige modellen van Five Kasen zijn zo perfect dat ze eng zijn. Terwijl spelers anticiperen op de nieuwe Sumeru-regio die is geïntroduceerd in Genshin-impact 2.6, Genshin-impact verras iedereen met een evenement dat personages uit heel Teyvat verenigt. Inazuma heeft eindelijk zijn poorten geopend, alleen voor hen om vast te zitten aan het ontrafelen van een zaak rond Inazuma en zijn nobele clans.

Content

Genshin Impact Lore: Tale of the Five Kasen

When Suikou presented the Five Kasen’s works for the Shogun, he was questioned why a page from one of Aoi no Okina’s poem was torn out. On the night before the submission, Suikou was intoxicated and only vaguely remembered a mysterious figure approaching him. The figure was revealed to be Aoi no Okina, who was forced to rip out a page of his own poetry. He then handed it over to the fifth individual, oblivious to the fifth individual’s true intentions. Aoi no Okina was only aware that the ripped page had something to do with Akahito, modeled after Genshin Impact‘s very own Kaedehara Kazuha.
This poem that Aoi no Okina ripped out was the one which he recorded Sumizome’s doing. The fifth individual wanted this page because it was evidence that Akahito was framed. Genshin Impact‘s National Team member, Xingqiu, is the model for Aoi no Okina, and players are left wondering whether Xingqiu and Scaramouche were former acquaintances. How far Aoi no Okina was pushed into committing this unthinkable act is unknown, but it is implied that the fifth Kasen used whatever means were necessary to convince Aoi no Okina to obey. The story ends there, in which the missing page is nowhere to be seen, the fifth Kasen’s whereabouts unknown, and Suikou is left feeling guilty.
There are so many mysteries surrounding Genshin Impact. The question of whether “The Five Kasen” story is real is also something to consider. History repeats itself as the storyline of the “Hues of Violet Garden” event consists of another five very familiar individuals investigating a mystery. The present-day models for the Five Kasen are so perfect that it’s eerie. As players anticipate the new Sumeru region teased in Genshin Impact 2.6, Genshin Impact surprises everyone with an event that unites characters from around Teyvat. Inazuma has finally opened its doors only for them to be stuck unraveling a case surrounding Inazuma and its noble clans.

#Genshin #Impact #Lore #Tale #Kasen

Tài Chính Kinh Doanh

Business Finance - Synthesize economic and financial news, market price news, insurance news.... Start-up investment opportunities, business cooperation and loan guidance. #taichinhbusiness #taichinh #tintuctaichinh #tintucbaohiem Contact Info: Website: https://taichinhquangdoanh.info/ Mail: Address: 63-47 To Hien Thanh Ward, Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button